Parole Sos mémé

Edith Lefel

Ajouter aux favoris
Écouter un extrait mp3 de cette musique
  • Durée : 04:28
  • Date de sortie : 2005

Paroles de la chanson Sos mémé :
(Chantèz)

Lè ou koumansé vyéyi sa rèd

Ou kondané a viv tou sèl

(Chantèz + chantè)

Malgré tan ka pasé ou pé pa oubliyé

Ou sonjé lè ou té jenn tout moun-lan té pli pré'w

Jòdi laj-la monté é yo abandoné'w

Tou sa ka rété'w sé lanmen'w pou priyé

(Chantèz)

Lanmou

(Kè)

Lanmou souplé

(Chantèz)

Tou sa yo ka mand'w sé an ti moman

(Chantèz)

Lanmou

(Kè)

Lanmou [???]

(Duo)

Sa nou pou bayo

Sé ti tak tandrès

(Chantè)

Koté ti manmay mwen pasé

Yo pa ka jen ékri

Pouki

Menm si nou ka soufè nou pa ni sa pou di

An jou yo ké konprann sa ké vini tou sèl

(Duo)

Kon yo ka di kay nou

Ich nou toujou ich nou

Bondié ké fè yo sav

Nou la

Yo pa

(Chantè)

... tou sèl

(Kè)

Lanmou

(Kè)

Souplé

(Chantè)

A pa bouké flè ké konsolé yo

Oh lanmou

Pou yo

(Chantè + Chantèz)

Sa gran manman bizwen

Sé dé bra lanmou

(Chantè + Chantèz)

Sa gran manman bizwen

(Kè)

Sé dé bra lanmou

(Chantèz)

Sa yo enmen

(Kè)

kouté yo

(Kè)

Sa yo bizwen

(Kè)

Enmé yo

(Chantèz)

Sé dé bra lanmou

(Kè)

Sonjé yo

(Chantèz)

Sa yo enmen

(Kè)

Kouté yo

Enmé yo

Sonjé yo

(Chantèz)

Ba yo lanmou

Soulajé yo

(kè)

Kouté yo

Enmé yo

Sonjé yo

(Kè)

Kouté yo

Enmé yo

Sonjé yo

Riff gita afriken

(Chantèz)

Ou la pou sa

(Kè)

Laj-la ka monté ka monté sèl bagay yo bizwen sé lanmou

Laj-la ka monté ka monté sèl bagay yo bizwen sé lanmou

(Chantèz)

Sé sa yo bizwen

Sa nou pou bayo

An ti chalè

An ti bonè

Lè-a lè ka tounen ka tounen sèl bagay yo bizwen sé tjenbé

(Kè)

é é é é

é é é é

é é é é

Ou la pousa

(Kè)

é é é é

Ba yo lanmou

Ba yo lanmen

Avan i two ta

Ba yo lanmou

I ké two ta

Enmé yo

(Kè)

Kouté yo

Enmé yo

Sonjé yo

(Chantèz)

An ti kout fil sa ké fè yo plézi

La la li

(Kè)

Kouté yo

Enmé yo

Sonjé yo